Tietosuojaseloste

Yleistä EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) on alettu soveltamaan 25.5.2018 alkaen ja se vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn koko EU:n alueella.
Asetuksen tavoitteena on parantaa luonnollisten henkilöiden oikeusturvaa henkilötietojen käsittelyn osalta.
Asetus koskee yritysten ja julkishallinnon lisäksi myös yhdistyksiä, urheiluseuroja ja muita järjestötoimijoita.

Hero ry:n jäsenrekisterin tietosuojaselosteen löydätte kotisivuiltamme:
http://www.hero1904.com/hero-ry/tietosuojaseloste/